Cezeri Logo

Cezeri Software


Gizlilik İlkeleri

Bu sayfa, Cezeri Software tarafından servislerimizde bulunan kişisel verilerinizin kullanımı ile ilgili bilgiler içerir.

Cezeri Software, kullanıcıların gizliliğine ve mahremiyetine saygı duyar.
Kişisel verileriniz isteğiniz dışında üçüncü partiler ile paylaşılmaz.

Tanımlar

GDPR Madde 4'de tanımlanan ilgili (1,2,7) tanımlar:

  (1) Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir


  (2) İşleme; toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma gibi otomatik araçlarla olsun veya olmasın, kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem dizisi, danışma, kullanım, iletim yoluyla açıklama, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha işlemlerinin tümüdür.


  (7) Kontrolcü; kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ anlamına gelir.


Haklarınız

GDPR ve DPA, kişisel verilerinizle ilgili olarak sahip olduğunuz birtakım hakları tanımlar.

Kişisel verilerinizin silinmesini veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz, ayrıca (duruma göre) kişisel verilerinizin bir kopyasını da talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesi için daha önce onay verdiyseniz, (duruma bağlı olarak) istediğiniz zaman onayınızı geri çekebilirsiniz, izni geri çekmek, onayınız geri çekilmeden önce işlenen verilerin yasallığını etkilemez.


Toplanan Veriler

Cezeri Software ile iletişime geçerken kullandığınız e-posta adresleri ve e-posta içerikleri süresiz olarak sunucularımızda tutulur.
Sunucuda otomatik olarak eylem kütüğü tutulur. Sunucularla etkileşime geçen IP adresleri ve kullanıcı aracısı sunucularda tutulabilir. Bu kütükler bir ay (30 gün) geçmeden otomatik olarak silinir.


Verilerin Saklanması, İşlenmesi ve Kullanımı

Tüm verileriniz, Almanya Falkenstein'da bulunan Hetzner Online GmbH'nin sahibi olduğu ve işlettiği güvenli bir veri merkezinde sunucularımızda saklanır. Herhangi bir kişisel veriye isteğiniz dışında asla bakılmaz veya üçüncü bir tarafla paylaşılmaz.
Kişisel verilerinizin imha edilmesini talep ettiğinizde geri dönüşü olmayacak şekilde silinir.

Anonim Analizler

"Plausible" yazılımını sunucumuzda kullanarak, sitenin nasıl kullanıldığını öğrenmek için anonim analizler yaparız. Saklanan hiçbir kişisel bilgi yoktur ve bireyleri takip etmek için kullanılamaz. Pano, meraklılar için herkese açıktır: analytics.cezeri.tech
Analiz Başlangıç Tarihi: 13/07/2022 15.08
Aşağıdaki veriler toplanır:

 • Sayfa URL'si
 • Yönlendirici
 • Tarayıcı
 • İşletim sistemi
 • Cihaz türü
 • Ülke, Bölge, Kasaba (IP Adresi saklanmaz)
Daha fazla bilgiyi https://plausible.io/data-policy adresinde bulabilirsiniz.

Kontrolcü

Cezeri Software
06000 Ankara
Türkiye
hostmaster@cezeri.tech
cezeri.tech